• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/enerkon/public_html/modules/acquia/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/enerkon/public_html/modules/acquia/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/enerkon/public_html/modules/acquia/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/enerkon/public_html/modules/acquia/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/enerkon/public_html/modules/acquia/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/enerkon/public_html/modules/acquia/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

Енергийни обследвания и одити

Фабрика АСЕНОВА КРЕПОСТ АД – гр. Асеновград, обл. Пловдив - производство на полиетилен, целофан, транспортни торби и контейнери, др.

- енергийно обследване и одит по енергийна ефективност на индустриални системи съгласно закона за енергийна ефективност, с доклад, представен на Агенция енергийна ефективност, съдържащ енергоспестяващи мерки, необходими инвестиции и план-график за реализация, вкл. предпроектно проучване за монтиране на газово инфрачервено лъчисто таванно отопление

Фабрика ДУНАРИТ АД – гр. Русе - производство на боеприпаси и др. специални продукти

 – енергийно обследване и одит по енергийна ефективност на индустриални системи и сгради от техническата и битова инфраструктура съгласно закона за енергийна ефективност, с доклад, представен на Агенция енергийна ефективност, съдържащ енергоспестяващи мерки, необходими инвестиции и план-график за реализация, както и предпроектни проучвания за внедряване на:

 • система за енергиен мониторинг и мениджмент
 • децентрализирана система за отопление на цехове със специално предназначение с нискотемпературни излъчвателни панели
 • децентрализирана система за производство и подаване на сгъстен въздух
 • децентрализирана система за отопление на металообработващи цехове с газови инфрачервени таванни излъчватели
Общински сгради, гр. Девня, обл. Варна 

– енергийни обследвания и одити на 11 обекта (обществени сгради – детски градини, училища, читалища и младежки домове) съгласно закона за енергийна ефективност (за кандидатстване за кредитиране по енергийна ефективност пред Европейски фондове) вкл. доклади, съдържащи енергоспестяващи мерки (вкл. слънчеви инсталации за затопляне на вода), необходими инвестиции и план-график за реализация:

 • Детски градини «Детелина», «Здравец» и «Незабравка»

 • Младежки дом «Повеляново»

 • Читалища «Христо Ботев», «Отец Паисий» и «Просвета»

 • Училища «Васил Левски» - главен корпус, «Васил Левски» - филиал и «Кирил и Методий»

В резулта на проведеното енергийно обследване, през ноем. 2010 г. проектът спечели кандидатурата за финансиране по програма «Енергийна ефективност в образователната система», провеждан от МРРБ (Министрство на регионалното развитие и благоустройство).

Училище «Хр.Ботев», с. Ветрино, обл. Варна 

– енергиен одит съгласно закона за енергийна ефективност (за кандидатстване за кредитиране по енергийна ефективност пред Европейски фондове) и доклад, съдържащ енергоспестяващи мерки, необходими инвестиции и план-график за реализация

Сграда на колеж по туризъм «Иван Павлов», гр. Русе 

- енергийно обследване и одит на сградата съгласно закона за енергийна ефективност (за кандидатстване за кредитиране по енергийна ефективност пред Европейски фондове) и доклад, съдържащ енергоспестяващи мерки, необходими инвестиции и план-график за реализация.

Жилищна сграда – ул. Бели лилии № 20, гр. Варна 

– енергийно обследване и одит и издаване на енергиен паспорт на сградата съгласно закона за енергийна ефективност, съдържащи енергоспестяващи мерки, необходими инвестиции и план-график за реализация с цел подготовка за енергиен сертификат

Жилищна сграда – кв. Редута, гр. София 

– термопомпена инсталация „вода-вода” за климатизация на сградата (отопление/охлаждане), работеща с вода, изпомпавана от сондаж и реинжектиране на обратните води във втори сондаж

 

Жилищна сграда – ул. Синчец № 5, гр. Варна 

– енергийно обследване и одит и издаване на енергиен паспорт на сградата съгласно закона за енергийна ефективност, съдържащи енергоспестяващи мерки, необходими инвестиции и план-график за реализация с цел подготовка за енергиен сертификат.

Еднофамилна жилищна сграда – с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдивска (УПИ – X-012025, кв. 12, местност Текнето)

– оценка за съответствие на технически проект и издаване на разрешително за строеж

Училище (СОУ) «Васил Левски», гр. Нови пазар, обл. Шумен – общо 3 училищни сгради

– енергийно обследване и одит по енергийна ефективност съгл. Закона за енергийна ефективност (за кандидатстване за кредитиране по енергийна ефективност пред Европейски фондове) и доклади за всяка отделна сграда, съдържащи енергоспестяващи мерки с количествено-стойностни сметки (КСС), необходими инвестиции и план-график за реализация, както и издаване на енергийни паспорти на 3-те сгради и подготовка за енергийно сертифициране