Консорциум 3К АД и ЕНЕРКОН ЕООД

Енергийна ефективност в индустрията, сгради и инфраструктури

Референтен списък на извършени дейности

Работа по други обекти в областта на енергетиката (вкл. когенерация) в партньорство

Консорциум  3К АД  и  ЕНЕРКОН ЕООД

Проекти, реализиран във фабрика НОВАЛИС – гр. Пазарджик

 

Консорциум   3К АД  и  ЕНЕРКОН ЕООД

предлага пълен инженеринг на фотоволтаични слънчеви инсталации и електроцентрали – прединвестиционни проучвания, идеен проект, техническо проектиране, доставка, монтаж, пуск в експлоатация, сервизна поддръжка

 

ОБЩО 15 РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТА

2006-2007 гг. – с. Кирилово, общ. Елхово, обл. Ямбол - експериментална лаборатория (с цел мониторинг и изследване в реални условия) и тестова електроцентрала със стационарни и следящи фотоволтаични модулни конструкции от най-разпространените типове – монокристални, поликристални и аморфни. Всички елементи на електроцентралата са доставени от IBC SOLAR – Germany.

         2007 г. – общ. Сандански, обл. Благоевград – двуосно следяща монокристална фотоволтаична централа, свързана в паралел с ел.мрежа, 101 kWp; модули, доставени от SUNTEC POWER – China и безтрансформаторни инвертори на IBC SOLAR- Germany.

2007-2008 гг. – общ. Петрич, обл. Благоевград – стационарна фотоволтаична инсталация с тънкослойни PV модули, доставени от KANEKA PV – Japan тип К-60 и трансформаторни инвертори на SMA Technologie AG - Germany. Модулите тип К-60 са с непроменящи се характеристики (вкл. ефективност) при промяна на температурата на модула.

2006 г. - гр. Несебър, обл. Бургас - фотоволтаична централа, свързана към електропреносната мрежа, изградена от фотоволтаични тънкослойни модули, 18 kWp

   2009 г. – гр. Елхово, обл. Ямбол – публичен проект с Общината на гр. Елхово, фотоволтаична инсталация автономно захранванваща осветителна система със светодиодни лампи.

2010 г. – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - покривна фотоволтаична централа, свързана към електропреносната мрежа, изградена от фотоволтаични монокристални модули, 76 kWp

2009 г. - гр. Габрово, кв. Етър - фотоволтаична система тънкослойни PV модули, свързана към електропреносната мрежа, с цел мониторинг и изследване в реални условия, 3 kWp    

2010 г. - гр. Габрово- фотоволтаична система, свързана към електропреносната мрежа, изградена от фотоволтаични монокристални модули, 55 kWp