Партньорство

Енергийна ефективност в индустрията, сгради и инфраструктури

Референтен списък на извършени дейности

Работа по други обекти в областта на енергетиката (вкл. когенерация) в партньорство

Консорциум  3К АД  и  ЕНЕРКОН ЕООД

Проекти, реализиран във фабрика НОВАЛИС – гр. Пазарджик

 

Работа по други обекти в областта на енергетиката (вкл. когенерация) в партньорство с

МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ  – гр. Ст. Загора,

ЕКСБИТ ООД – гр. Ст. Загора,

ЕКОИНВЕСТ 2000 ЕООД – гр Русе,     др.

(вкл. за подобряване на ефективността при разпределяне и консумация на ел.енергия и автоматизация в хранително-вкусовата, химическата индустрия, тежката енергетика, металургията, др.)

 1. 1997-98 гг., Технически университет – Delft, Holland – работа по проекти за оптимизиране на варианти на когенераторни инсталации, вкл. изгаряши биомаса и биогаз

 2. 1999-2001 гг., Пивоварна ЗАГОРКА АД, гр. Ст.Загора

реконструкция на амонячна хладилна инсталация, вкл. работно проектиране, доставка и инсталиране на винтови хладилни компресори на фирма GEA GmbH и др. оборудване (топлообменници, охладителни кули, ел.част. автоматика, др.)

газификация на парокотелна централа

предпроектно проучване за проектиране, доставка и инсталиране на когенерационна инсталацция 1,8 MW за съвместно производство за технологични нужди на ел.енергия, топлина и студопроизводство с абсорбционна хладилна машина (тригенерация)

 1. авг.-септ. 2008 г., фабрика STEELMET AD, гр. София (дъщерна фирма на VIOHALKO - Greece) - производство на алуминиеви профили – предпроектно проучване за инсталиране на когенерационна инсталацция 2 MW за съвместно производство на ел.енергия и топлина за собствени нужди, както и подаване на ел.енергия в електроразпределителната мрежа

 2. 2004-2008 гг., Топлофикация, гр. Варна - предпроектно проучване, идейно и работно проектиране и инженеринг (доставка, инсталиране, пуск в експлоатация, гаранционен сервиз) на когенерационна система за съвместно производство на ел.енергия и топлина с 4 бр. когенератори JENBACHER

 3. юни-авг. 2009 г., Областна болница гр. Ст.Загора - предпроектно проучване за участие в търг за проектиране, доставка и инсталиране на когенерационна инсталацция 1,5 MW за съвместно производство за собствени нужди на ел.енергия, топлина и студопроизводство с абсорбционна хладилна машина, както и подаване на ел.енергия в електроразпределителната мрежа

 4. ян.-февр. 2010 г., фабрика ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ АД, гр. Добрич - производство на хляб и хлебни изделия - предпроектно проучване за проектиране, доставка и инсталиране на когенерационна инсталацция 2,2 MW за съвместно производство за технологични нужди на ел.енергия, топлина и студопроизводство с абсорбционна хладилна машина (тригенерация), както и подаване на ел.енергия в електроразпределителната мрежа; проектът включва и климатизация (охлаждане) на работни помещения с адиабатни (изпарителни) машини

 5. Рехабилитация и модернизация на компресорна станция на „Булгаргаз” ЕАД - КС Кардам – 2 – Газотурбинни компресори 1, 2, 3, 4, 5

 6. Рехабилитация и модернизация на компресорна станция на „Булгаргаз” ЕАД - КС Лозенец – Газотурбинни компресори 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 7. Рехалибитация на кондензатоочистваща инсталация на I и II котел в ТЕЦ „Марица Изток - 2”, включително изработка и монтаж на необходимите метални конструкции и части под налягане

 8. Изработка и монтаж на резервоари и силози за ТЕЦ „Марица Изток – 2”

 9. Изработка на 1500 тона газоходи и въздуховоди при изграждането на ТЕЦ „АЕС Марица Изток”

 10. Рехалибитация на електрофилтри в ТЕЦ „Марица Изток – 2”

 11. Изработка на резервоари и мелници за система за управление на гипс в ТЕЦ „Енел Марица Изток – 3”

 12. Изграждане и монтаж на сгуроотвал в ТЕЦ „Марица Изток – 3”

 13. Ремонт на мелници и прахоулавящи системи в ТЕЦ „Марица Изток – 2”

 14. Цялостно изграждане на електрическа инсталация и автоматизация на система за управление и транспортиране на въглища в ТЕЦ „АЕС Марица Изток”

 15. Цялостно изграждане на електрическа инсталация и автоматизация на система за управление и транспортиране на варовик в ТЕЦ „АЕС Марица Изток”

 16. Монтаж на транспортьори и механично оборудване на система за управление и транспортиране на въглища в ТЕЦ „АЕС Марица Изток”

 17. Монтаж на транспортьори и механично оборудване на система за управление и транспортиране на варовик в ТЕЦ „АЕС Марица Изток”

 18. Изграждане на магистрален газопровод от АГРС „Стралджа” до Газоразпределителен пункт „Сисиндустрийс” в с. Церковски с дължина 15 км

 19. Предпроектни проучвания и проектиране на инсталации за изгаряне на биогаз и отпадна биомаса (утайки) от пречиствателни станции и животновъдни комплекси

 20. Предпроектни проучвания и проектиране на инсталации за пречистване на отпадни води – градски пречиствателни станции, заводски пречиствателни инсталации, др. – с и без утилизация на отпадния биогаз, както и монтаж на оборудване и пускане в експлоатация на обектите (вкл. когенерационно оборудване).

 • ЛИНДЕ ГАЗ АД, Стара Загора - Система за тегловно измерване на цистерна за съхранение на СО2 в “Пиринско пиво” – Карлсберг, Благоевград.

 • КЗУ ШАПКОВ ЕООД, Русе - Автоматизирани системи за компенсиране на топлинните загуби в резервоари и тръбопроводи за съхранение на течни захари

 • РОТАМИЛ ООД, Стара Загора - Проект на части ЕЛ, КИП и Автоматика на инсталация за производство на прах за пране по метод спрей драйв за ФИКОСОТА, Шумен

 • ЕНЕРГОРЕМОНТ, Гълъбово - Система за измерване на ъгли с енкодер и цифров брояч и на температура с инфрачервен трансмитер

 • БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД, Пловдив - Автоматизирани системи за компенсиране на топлинните загуби в резервоари за съхранение на течни захари.

 • ТОМИКА МЕТАЛ АД, Пловдив - Автоматизирани системи за компенсиране на топлинните загуби в резервоари за съхранение на течни захари

 • ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, Горна Оряховица - Проектиране и изпълнение на части Ел, КИП и Автоматизация, силови и контролни ел.табла на обект „Реконструкция на Спиртна фабрика”; Проектиране и изпълнение на Интегрирана система за управление на Завод за спирт, (4 бр. PLC OMRON) Супервайзорна система (SCADA Iconics Genesis32 BizViz ReportWorX) за визуализация и контрол на технологичните процеси, мениджмънт на алармите, архивиране на данни за състоянието на оборудването и работата на технологичните консуматори; Проектиране и изпълнение на части Ел, КИП и Автоматизация на , силови и контролни ел.табла на обект „Изпарителна станция” към Спиртна фабрика; Разработване и внедряване на Интегрирана система за управление на вакуумизпарителна инсталация към Завод за спирт (SCADA Genesis32 2 бр. PLC и дисплеи OMRON). Интеграция със система за управление на GEA WIEGAND, обмен на данни между PLC OMRON и PLC Siemens S7400 чрез OPC сървъри и LinkMaster на KepWare; Система за отчитане, мениджмънт и оптимизация на енергийните разходи и материалните потоци на Спиртна фабрика (SCADA Iconics Genesis32 и BizViz ReportWorX); Проект на части ЕЛ, КИП и Автоматика на Реконструкция и модернизация на ЗАВОД ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ЗАХАР.

 • НЕОХИМ, гр. Димитровград - Разработка и внедряване на Система за управление и сигнализация на амонячно-въздушни компресори и турбогазодувки с маслени помпи към всяка машина и Система за сигнализация и визуализация на състоянието на блокировките и аварийните температури с PLC и дисплеи OMRON.

 • ЕВРИКОМ ЕООД, Стара Загора - Изработка на вани за топене на парафин, електрооборудване и КИП

 • АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ АД, гр.Разград; АМИЛУМ-РУМЪНИЯ - Автоматизирани системи за компенсиране на топлинни загуби в резервоари и тръбопроводи за съхранение на течни захари, Нагревателни панели за компенсиране на топлинни загуби

 • КАРЛСБЕРГ-БЪЛГАРИЯ АД, гр. Благоевград - Нагревателни панели за компенсиране на топлинни загуби

 • ВИТО, гр. Стара Загора - Изработка на електрически табла за “Винарска изба за 1000 тона вино” с.Коларово, община Харманли; Изработка на електрически табла за Реконструкция и модернизация на ЗАВОД ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА ЗАХАР

 • ЧИПИТА ФУУДС БЪЛГАРИЯ АД, гр Елин Пелин - Автоматизирани системи за компенсиране на топлинните загуби в резервоари и тръбопроводи за съхранение на течни захари

 • ГОТМАР ЕООД, гр. Съединение - Автоматизирани системи за компенсиране на топлинните загуби в резервоари и тръбопроводи за съхранение на течни захари

 • ЗАГОРЕ АД, гр. Стара Загора - Система за следене и регулиране на абсолютна влажност на зърно с микровълнов сензор

 • МЕСЕР ХИМКО ГАЗ АД, гр. Враца- Проектиране, електрооборудване, КИП и Автоматика на инсталации за съхранение и разфасоване на технически газове

 • СТРОЙКОМБИНАТ-М АД, гр. Стара Загора - Система за следене на абсолютна влажност на пясък и филц с микровълнов сензор

 • ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД, гр. Габрово - Проектиране и изпълнение на електрооборудване и КИП на Газово стопанство за водород и аргон. Инсталиране, пускане в експлоатация и сервиз на електролитен дисоциатор, пречиствател за технически газове и деминерализатор

 • МИНЕРАЛ КОМЕРС АД, гр. Стара Загора - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за процесконтрол, КИП оборудване и електрозадвижване

 • СОФАРМА АД, гр. София - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на КИП оборудване

 • ПАНХИМ ООД, гр. Стара Загора - Доставка на КИП оборудване сервизни ремонти на машини и оборудване.

 • ЗАГОРКА АД, гр. Стара Загора - Проектиране и изпълнение на електрооборудване и КИП на Системи за процес контрол и електрозадвижвания

 • ХРАНИНВЕСТ-ХМК АД, гр. Стара Загора - Проектиране и изпълнение на електрооборудване и КИП на Системи за процес контрол. Доставка на PLC оборудване OMRON

 • М+С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък - Проектиране и изпълнение на електрооборудване и КИП на система за подготовка и дозиране на NH3, CO2, ацетон и метанол към пещи за термообработка на метали; Проектиране доставка и монтаж на КИП и редуцир вентили по част КИП и А; изпълнение на тръбна разводка на част ХТ и МТ, Ревизия и рехабилитация на колектори и арматура за NH4 на обект “ТЕРМИЧНО Реконструкция и модернизация”

 • ФИБРАН-БЪЛГАРИЯ, гр. Русе - Система за управление с PLC и дисплей OMRON на инсталация за прахоулавяне след пневмотранспорт и ръкавни филтри при производство на екструдиран полистирол.

 • ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 - Системна интеграция на на OPC сървъри Siemens ТelepermXP, ABB и др. с OPC клиенти (Iconics Genesis32), импорт в SCADA конфигуриране и обработка на бази данни.

 • ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 - СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - Интегриране на всички подсистеми в централата включително и на основната система за управление на блоковете Siemens DCS TelepermXP. SCADA система Genesis32 в Redundant конфигурация за визуализация и централизирано събиране и обработка на данни от OPC сървърите с над 8000 променливи, Alarm Server и Alarm SQL Logger за мениджмънт на алармите, TrendWorx SQL Logger за архивиране на данни за състоянието на оборудването и работата на технологичните съоръжения. Реализиране на “First Out Alarm” функция за анализ на алармите в реално време със специализирани ScriptWorx скриптове. Интеграция на аларми с “timestamp” от Siprotec релейните защити на генераторите чрез Siemens S7300 gateway контролери по Profibus и OPC UA Server за предаване на данни към “First Out Alarm” скриптовете. WEB HMI Server за визуализация на операторски екрани на “Thin Client” компютри включително и защитен VPN достъп прз интернет. Система за оповестяване на алармите чрез SMS. Визуализация на стартови профили за различни пускови режими на блоковете на централата.

 • РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР - КОМФУ 2000 – съставяне и оптимизиране на рецепти за комбинирани фуражи; РУМИКС – съставяне и оптимизиране на индивидуални и групови дажби за хранене на преживни и други животни, ПРЕМИКС – съставяне и оптимизиране на рецепти за премикси